Spolupráce s organizacemi ochránců zvířat

Aktivně spolupracujeme s mnoha útulky na území ČR, snažíme se pomáhat inzerováním, sdílením a zveřejňováním psů, kteří jsou vhodní k osvojení.